Mere om hvalpe

Tak for jeres foreløbige interesse!
Vi vil meget gerne møde jer, så vi & I kan være sikker på, at en berner sennen hvalp er lykken.

Derudover ligger det os meget på sinde at gøre vores til, at hvalpene bliver glade og veltilpasse hunde, så vi vil gerne, at I er velkendte med - eller mens hvalpene stadig udvikler sig hos os, er villige til at sætte jer ind i - de moderne forståelse af hunde. Vi henviser særligt til eksempelvis Irene Jarnved og Anders Hallgren. Derudover kan vi anbefale jer at læse Lone Greva´s bog "Hvalpen".
 
Når hvalpene er omkring 7 uger vil vi - til de af jer, som kan & er interesseret - i forbindelse med weekendbesøg til jeres hvalp tilbyde jer; at vi om lørdagen & om søndagen til jer, som en samlet gruppe, i omkring en time gennemgår det, som vi finder betydningsfuldt at have opmærksomhed på. Fokus vil være på; hvalpens udvikling, hvalpens dæmpede signaler og at hvalpen er i en fase af livet, hvor indlæringseffekten er overordentlig høj, hvorfor det er afgørende, at den første tid sammen med jer forløber for jer alle godt og så vidt muligt udelukkende for hvalpen giver positive oplevelser.
Vi vil uanset lave et skriftligt materiale med dele af ovennævnte, forskelligt omkring hvalpenes hidtidige hverdag, mad, sikkerhed mm - materialet vil tage afsæt i, hvordan jeres kommende hvalp & familiemedlem har vist sig for os i den tid, som vi har haft glæden af at dele liv.
 
Vi bruger ikke hvalpetest, fordi forståelsen af et levende system er en af vores spidskompetancer, og fordi vi med jer, som skal overtage en hvalp, gerne vil drøfte fordelene og udfordringerne ved de enkeltes hvalpes temperament med sigtet så vidt muligt i fællesskab at kunne beslutte, hvilken hvalp hører til hvilken familie. Og det er klart, at det endelige valg ligger hos os - og vi vil så længe, at der er hvalpe at vælge imellem gerne samarbejde om afgørelsen.
 
Og ligesom vi gerne ved udvælgelse af hvalpene vil invitere jer med i processen for således at medgive jer ejerskab over den hvalp, som I skal leve med resten af dens liv - tilsvarende overvejer vi om det er muligt at lade jer være medbestemmende over hvalpens stamtavlenavn under nogle faste rammer af dels forbogstav og dels at vi vil supplere med et ekstra navn. Foreløbig er det under overvejelse og også her er det klart, at det endelige valg naturligvis ligger hos os - og I skal vide, at hvalpe skal anmeldes inden de er 3 uger gamle, så i fald I ønsker medbestemmelse om stamtavlenavnet skal I være på banen fra hvalpenes fødsel.
 
Hvalpene kan komme fra os, når de er 9 uger.
Vi oplever, at berner sennen, når de er 8 uger, endnu altid ikke er tilstrækkeligt mentalt modne til at komme fra søskendeflokken  - og vi ønsker ikke, at hvalpene overvældes unødigt, men kommer hjemmefra i takt med, at de hver især er parate og tillidsfuldt åbne for den store forandring. I får naturligvis foder med til den første tid, så hvalpene ikke også skal forholde sig til nyt mad, ligesom hvalpene alle får et hvalpetæppe - som lugter af det de kender - og som nogle uger kan ligge i deres sove- & hvilested og forstærke deres udvikling af tillid & tryghed.

Hvalpene er selvfølgelig vaccinerede, og de har fået ormekure. De har sundhedsattester fra dyrlægen, og de er chekkede og ved behov behandlede af dyrlæge, osteopat & akupunktør Tove Due. De er  chippede, og de er stambogsført i Dansk Kennel Klub og registrerede i Dansk Hunderegister. De er i god trivsel, glade, nysgerrige, tillidsfulde, sunde, stærke og forhåbentlig fuldstændig klar til at få en central plads i jeres hjem og hjerte.
 
Prisen for en berner sennen hvalp er 13.000 kr. + depositum på 1.500 kr. som returneres efter, at I med rekvisition fra Dansk Kennel Klub har HD/AA/OCD fotograferet jeres unghund, når den er mellem 12 og 18 mdr.
Og udover betaling for hvalpen, så vil vi understrege, at det økonomisk er dyrt at have hund. Og selvom vi som opdrættere gør os umage for at overdrage jer så sunde, stærke og robuste hunde som muligt - så er der desværre kendte skavanker og reelle sygdomme også ved berner sennen, hvorfor det er vigtig at være indstillet på og have råd til at kunne imødekomme de problematikker, som kan opstå såvel mens hunden er hvalp og ung, som senere i voksenlivet. Vi beder jer derfor overveje de mulige ekstra dyrlægeregninger, ligesom vi klart anbefaler jer at tegne en sygeforsikring - og I skal vide, at  for mange kendte lidelser er kun udredningen, men desværre ikke behandlingen dækket af sygeforsikringen. Stort set alle forsikringsselskaberne har taget forbehold omkring sygdomme knyttet til HD (hoftedysplasi), AA (albueartrose) og OCD som ofte - når OCD er i skulderen - kaldes ledmus, fordi disse lidelser er arvelige. Og når en hvalp og unghund udvikler en arvelig lidelse, så skal opdrætter i henhold til købeloven refundere en del af købssummen, men det dækker jo hverken de faktiske omkostninger eller forhold som smerte & svie. Derfor er det vores opfordring, at man inddrager økonomi og mulighed for sygdom i sine samlede overvejelser.
 
Derudover vil vi bede om;
  • at I kommer og er med hvalpen mindst 3 gange i de sidste 4 uger.
  • at I i hver af de sidste 3 uger sikrer, at et stykke tøj med lugt af jer kan ligge hos hvalpene, således at jeres lugt er dem velkendt ved flytning.
  • at I sammen med hvalpen går til hvalpekurser & unghundekurser.

Og efter at I har fået hvalpen hjem vil vi naturligvis meget gerne hjælpe og støtte i det omfang, som vi formår - og ellers henvise jer videre til andre, som er bedre.

VELKOMMEN!

Corcanis v/Lise Høgfeldt & Anne Drachmann