Nyheder 2011

31.12.11

Med tak for 2011 og med de bedste ønsker for os alle i 2012!

20.12.11

Jordan er gået i løbetid, og det er jo vel hurtigt efter i sommers - men oprindelig havde hun korte cyklusser. Da Vinetta begyndte at gå i løbetid havde hun til gengæld lange cyklusser, og de senere år har de så hver især nærmet sig hinanden, så de har fulgtes ad.

Jeg er derfor spændt på, om Vinetta også går i løb tidligere eller om hun vender tilbage til sin oprindelig rytme. Omkring mulig parring med hende & Ola, så fordrer det, at hendes løbetid ikke falder for tidligt på året 2012 - da jeg lægger stor vægt på, at hvalpe opvokser i forårs/sommerperioden, således de kan få glæde af masser udeliv med de ekstra stimuli og kropsoplevelser som sol, vand, vind & natur giver!

04.08.11

Så er Jordan ved at være igennem sin løbetid, og Vinetta er på vej til at blive højløbsk. Og om alt går vel kommer deres næste blødning i februar, og så håber jeg efter vellykket parring af Vinetta & Ola at få fornøjelsen af sunde, skønne, livsglade og måske tillige meget kønne forårshvalpe omkring maj 2012!

30.03.11

Desværre er Vinetta ikke med hvalpe!

Hun blev scannet i sidste uge, hvor der sås tegn på resorbtion - og ved kontrolscanning i denne uge var der hverken hvalpefostre eller væske at se, så det er helt klart, at Vinetta ikke er med hvalpe.

Det er planen og med Gro aftalt, at parre Vinetta med Ola igen til foråret 2012.

24.02.11

Vinetta & Ola har parret! Jeg kørte op til Gro i søndags den 20. februar, hvor Vinetta dels ikke stod, og dels klart gav udtryk for, at vi ikke skulle hjælpe dem med parring. Mandag stod hun selv, og det var fint, at vi var med og holdt - ditto tirsdag og ditto onsdag. Så samlet tre meget fine og fuldstændig simple parringer, hvor Ola efter indledende dans som afbilledet herunder kiggede på Gro, hvorefter jeg kaldte på Vinetta, som stillede sig parat - og med Gro ved siden af hoppede Ola atter op, justerede et sekund og parringen var herefter igang og blev alle tre dage velgennemført uden det mindste tegn på ubehag eller besvær fra hverken Ola eller Vinetta.

Parring Vinetta & Ola

Jeg har besluttet, at jeg denne gang herpes vaccinerer Vinetta. Jeg er meget henholdende med medicin, da jeg ofte synes, at man kan komme langt med naturlige og mindre indgribende tiltag - og da jeg generelt synes, at vores samlede miljø belastes voldsomt af medicinrester, ligesom vi skaber resistens. Men der begynder at tegne sig et billede af, at de livskraftige kuld af naturlig størrelse er fra hunde, som er herpes vaccinerede i forbindelse med parring og op til fødsel - og da Jordan straks efter sin første parring tilbage i 2009 fik tyk gult udflåd og gik tom samt efter parring med Ola i 2010 kun fik én hvalp, ja så kunne det tyde på, at herpes også har været omkring mine hunde. Vinetta vaccineres derfor forebyggende i morgen og igen 14 dage inden, at hun forhåbentlig skal føde en flok sunde, stærke og skønne hvalpe.

10.02.11

Og nu er Vinetta begyndt at bløde, så jeg kører til Norge for parring omkring uge 8 - og jeg glæder mig selvfølgelig meget!

09.02.11

Jordan er i løbetid, men den aftalte parring med Baltus bliver desværre ikke! Jordan har jo været låst i sin lænd tilbage fra hendes kejsersnit sidste år - og hun har gennem de sidste måneder været set & behandlet af dyrlæge Claus Sloth og af osteopat Sidsel Sommer og kiropraktor Marianna Bendixen. Og selvom Jordan er i fuld vigør og tilbage i også at springe op i bilen, så har jeg - samtidig med, at jeg så vældig gerne ville have glæden af et kuld hvalpe fra Baltus & Jordan - sideløbende haft en uro, fordi jeg selvfølgelig ikke vil risikere at belaste hende med en drægtighed og ekstra kilo i fald hendes bevægeapparat har udviklet belastningsskader, og jeg vil selvfølgelig heller ikke risikere at give usunde gener videre i fald hun i en eller anden forstand er blevet syg.

Så Jordan er idag blevet meget grundigt undersøgt ved dyrlæge Ken Lindeblad på Faxe Dyrehospital - hun er blevet gennemgribende klinisk ortopædisk undersøgt, hun er blevet røngtenfotografteret i lænd, hofter og knæ, og der er tillige taget blodprøver for immun og organ status. Og Jordan er grundlæggende sund, meget stærk og rask - men mellemrummet mellem hendes sidste hvirvel og korsbenet er formindsket, og det er baggrunden for hendes periodevise hesitation med at springe op og hendes få udbrud af gråd. Jordan afventer derfor nu CT/MRI scanning for fuld afklaring inden behandlingstiltag som formodentlig bliver operation for diskusprolaps- og det er klart, at den aftalte parring med Baltus derfor ikke bliver.

For mig er det vigtigste naturligvis, at jeg har fundet årsagen til de symptomer, som jeg har sanset - og at Jordan derfor kan få den fornødne hjælp! Og behandlingsprognoserne er gode, og Jordan er nu sat på smertestillende, medicin, således at hun i den kommende afklaringstid som hidtil kan udfolde sig frit og helt uden begrænsninger, som den meget bevægelsesglade hund hun er.

Vinetta er endnu ikke begyndt at bløde - og jeg havde heller ikke ventet løbetider før senere på måneden, så forhåbentlig går hun i gang i sin vanlige rytme sidst i februar/først i marts, således at jeg kan køre til Norge og parre med Ola & således at jeg stadig får fornøjelsen af skønne, sunde og veltilpasse berner sennen hvalpe omkring maj måske endag i et omfang, at jeg selv kan beholde en hun.

21.01.11

Så har jeg med Gro bekræftet, at Vinetta kan parres med Ola Odelsgutt av Hiselfoss, og jeg har med formidling af Gro fået parringsaftale for Jordan med Ingvild som ejer Baltus - Zenedin Zenedan av Hiselfoss.

Så det er glædeligt og meget spændende - og såvel Jordan som Vinetta har den sidste uge fældet, hvilket ofte er et tegn på forestående løbetid. Jeg håber derfor, at jeg igen får fornøjelsen af, at de her i løbet af februar går sammen i løbetid, således at jeg med dem begge kan køre til Norge for parring omkring marts.

Corcanis v/Lise Høgfeldt & Anne Drachmann